Imagen estática

Anemómetro

S 182o
0.78 nudos
Fuerza 0
Calma