Imagen estática

Anemómetro

NW 306o
0.78 nudos
Fuerza 0
Calma