Imagen estática

Anemómetro

E 95o
0.00 nudos
Fuerza 0
Calma